Welkom op de website van Jan Haveman

Op deze site kunt u allerlei informatie opvragen.
Recente preken, lessen voor de catechese en de belijdeniscatechese. En ook mijn afstudeerscriptie ´Samen naar de Bron. Over jongeren, Jeugdcultuur en kerkelijk jeugdbeleid´.
Verder mag u gerust reageren n.a.v. de tekst van de week, waarover ik binnenkort graag een preek wil maken.
Veel zegen/succes gewenst met het materiaal.
Ik sta open voor opmerkingen, vragen en reacties.

Hartelijke groet,
Jan Haveman

Geboren: 25 november 1965 te Assen
Opleidingen: HAVO, Pedagogische Academie, Theologische Universiteit (Broederweg) Kampen
Beroep: organisatorisch medewerker Groen van Prinsterer Stichting Amersfoort (1986-1988)
Groepsleerkracht basisonderwijs Zuidlaren (1988-1992)
Predikant binnen de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), te Roodeschool (2000-2005), Hattem-Noord (2005-2011) en Emmen (vanaf 2011)
Getrouwd: op 14 maart 1990 met Nelleke de Wit
Kinderen: we zijn gezegend met 4 zoons: Fokke Jan (1991), Pieter (1992), Maarten (1996) en Wietse (2001)
Hobby's: tuinieren, fietsen, politiek